5 важни неща за данъци 2013

Източник: Logistika.bg 06.02.2013

Със започването на новата година, текат сроковете за подаване на годишни данъчни декларации за физически лица за 2012 година. Кои са 5-те най-важни неща, които трябва да се знаят през този данъчен сезон?

1) Първо ще се погасяват стари данъчни и публични задължения

От 1.01.2013 – всички данъци и осигуровки ще се плащат с единна сметка и най-първо ще се погасяват по-старите задължения. Последното данъчно задължение ще се погаси само ако внесените средства са достатъчни да покрият всички ваши публични задължения.
Новият режим ще важи само за централни данъци – ДДС, данък печалба, личен подоходен данък, социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски, т.е. няма да важи за данък МПС, данък придобиване на имущество, данъци сгради и смет, и т.н., които се събират от общината по местоживеене.

2) 5 години давност на задълженията по данъци и осигуровки

Ако имате данъчни и осигурителни задължения с давност над 5 години, то те следва да бъдат погасени по давност, т.е. да бъдат отписани. Така от 1.1.2013 по давност отпадат задължения, които е трябвало да се платят през 2007 година. Задължения преди или от 2007 г. могат да бъдат признати като отписани като бъде подадена специална декларация в местната служба на НАП до 31.12.2012.

3) Данъчни облекчения за млади семейства

Данъчни облекчения за млади семейства – за жилищен кредит за покупка на единствено жилище, по направените през 2012 лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата. Данъчното облекчение се ползва само от един от членовете на семейство, като трябва поне единия да е бил под 35 годишна възраст към датата на ипотечния кредит.

4) Други данъчни облекчения може да се използват както следва:

– за лица с намалена трудоспособност според процента на нетрудоспособност по ТЕЛК;
– за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, (до 10 % от данъчните основи);
– за лични вноски при осигурителен стаж при пенсиониране (100 % от данъчните основи);
– за дарения – от 5 % до 15 % за култура, 50 % за Фонд лечение на деца, трансплантация, асистирана продукция. До 65 % от данъчната основа е максимума, който може да бъде признаван при дарения.
Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г.

5) Как да платим данъците и осигуровките си по интернет

Данъците може да се плащат и през интернет. Необходима е валидна банкова дебитна карта и регистрация в ePay.bg или eBG.bg. След това следва да се направи още една регистрация в сайта на приходната администрация – „Плащане на данъци и осигуровки по интернет” (http://www.nap.bg/page?id=91). Все още местните данъци и такси (данък сгради, данък МПС, данък за придобиване на имущество и т.н.) е към общинските власти. Затова те се плащат на каса в съответната община или по банковите сметки разкрити в съответната община.

При закъснение на плащане на дължимите данъци, наказателни лихви се изчисляват по схемата Основен лихвен процент + 10 %. В момента ОЛП е 0.03 %, т.е. лихвата за просрочие възлиза на 10,03%.

Информация от moitepari.bg

 

Виж всички новини Още новини от България
Валутни курсове на БНБ за 21 октомври 2013 година
Валутни курсове на БНБ за 21 октомври 2013 година

EUR 1 – 1,95583USD 1 - 1,42928JPY 10 - 0,14625CZK 10 - ...

Валутни курсове на БНБ за 4 октомври 2013 година
Валутни курсове на БНБ за 4 октомври 2013 година

EUR 1 – 1,95583USD 1 - 1,43875JPY 10 - 0,14727CZK 10 - ...

Валутни курсове на БНБ за 3 октомври 2013 година
Валутни курсове на БНБ за 3 октомври 2013 година

EUR 1 – 1,95583USD 1 - 1,44716JPY 10 - 0,14844CZK 10 - ...

Премахват данъчните облекчения за стари коли
Премахват данъчните облекчения за стари коли

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за местнит...

Валутни курсове на БНБ за 22 октомври 2013 година
Валутни курсове на БНБ за 22 октомври 2013 година

EUR 1 – 1,95583USD 1 - 1,43106JPY 10 - 0,14577CZK 10 - ...

5 уникални места в България
5 уникални места в България

Страната ни е толкова богата на природни и исторически забеле...

Виж всички новини Други новини
Ръст на общия износ на България
Икономически| 22.10.2013 Ръст на общия износ на България

През периода януари - август от България са изнесени стоки об...

15 навика, които вредят ни развитието ни
От света| 03.10.2013 15 навика, които вредят ни развитието ни

Кои навици е добре да преосмислим? Понякога имаме чувството,...

Продажбите на автомобили дават добър сигнал за българската икономика
Автомобилен бранш| 22.10.2013 Продажбите на автомобили дават добър сигнал за българската икономика

Продажбите на нови автомобили в България са нараснали с 15....

Догодина в Грузия товарните превози само с разрешителни
За транспорта| 22.10.2013 Догодина в Грузия товарните превози само с разрешителни

Агенция по сухопътен транспорт при Министерство на икономикат...